කොත්තමල්ලි පිළිබද ඔබ නොදත් විශේෂ කරුණු 6ක්

ජාත්‍යන්තර වශයෙන් කොරිඇන්ඩර් නැතිනම් කොත්තමල්ලි යොදා ගනු ලබන්නේ ආහාර රසවත් කිරීම සදහාය. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේදී කොත්තමල්ලි වලට ඖශධයක් ලෙස ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි වේ. විශේෂයෙන් අයුරුවේධයේදී විවිධ බෙහෙත් වර්ග නිපදවීම සදහා සහ විවිධ ලෙඩ රෝග සදහා කොත්තමල්ලි දළු සහ ඇට බහුලව යොදා ගනු ලබයි. අද ලිපියෙන් අප ඔබට පෙන්වන්නේ කොත්තමල්ලි වල තිබෙන සමහර විට ඔබ කිසිදා […]

Continue Reading