පසුගිය අවුරුදු 100 තුළ ලෝකය වෙනස්වී ඇති අන්දම පෙන්වන චායාරූප 20ක්

පසුගිය අවුරුදු 100 සහ වර්ථමානය අතර සංසන්ධනය කළ හොත් ලෝකය විශාල ලෙස වෙනස් වී ඇත. මෙම වෙනස පිළිබද එක් පැත්තකින් සතුටු විය හැකි සේම, එක් අක් පැත්තකින් ඉතාමත් ශෝචනීය වේ. පසුගිය අවුරුදු 100 තුළ ම්නිසා තාක්ෂණික අංශයෙන් ඉතාමත් වේගවත් සහ විශාල දියුණුවක් ලබා ඇත. මේ සියල්ල මිනිසාගේ ජීවිතය සැහැල්ලු කරන දේවල් වුවත් පාරිසරික වශයෙන් ගත් […]

Continue Reading

පැළුණු යටිපතුල් නැවත ලස්සන කර ගැනීමට නිවසේදීම කළ හැකි සරල ක්‍රම 7ක්

ඔබත් ඔබේ යටි පතුලේ ඇති පැලීම් නිසා අපහසුතාවයට හෝ ලැජ්ජාවට පත්ව සිටින කෙනෙක්ද? බොහෝ විට යටි පතුල් පැළීමට හේතු වන්නේ අඩු අවධානය සහා දුර්වල සෞඛය රටා බව ඔබ දැන සිටියාද? ඔබ දැන සිටියාද ඔබේ නිවසේ කුස්සියේ ඔබේ යටි පතුල් පැලීම වළක්වන බෙහෙත් සියල්ල තිබෙන බව?පහත ඇත්තේ ඔබේ යටිපතු පැළීම වළක්වා ඔබේ යටි පතුල් තවත් ලස්සන […]

Continue Reading