ඔබ වැඩක් නොකෙරුවත් වෙහෙසට සහ තෙහෙට්ටුවට පත්වීමට ප්‍රධාන හේතු 6ක්

හේතුවකින් තිරව ඔබත් නිතරම වෙහෙසකාරි බව දැනෙනවාද? එය සෞඛ්‍යමය වශයෙන් එතරම් හොද දෙයක් නොවන බව වටහා ගත යුතු වේ. කිසිම ශාරීරය වෙහෙසට පත් වන ක්‍රියාකාර කමකින් තොරව ඔබට වෙහෙස සහ තෙහෙට්ටුව දැනේනම් එය වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව ෆැටීග් සින්ඩ්‍රෝම්(fatigue syndrome) ලෙස හැදින්වේ. අද අප ඔබට පෙන්වා දෙන්නේ මෙම තත්වය ඇති වීමට බලපාන ප්‍රධාන හේතූන් 7ක් පිළිබදවය.   […]

Continue Reading