ගොරකා පිලිබද ඔබ නොදන්නා ගුණ 5ක්

ලංකාවේ බොහෝ දෙනා ගොරකා ආහාර රසවත් කිරීම සදහා යොදා ගනු ලබයි. ගාර්සීනියා ගුමි ගුටා යන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හදුන් වන ගොරකා නිරෝගී ජීවිතයක් සදහා වැදගත්වන පළතුරු වර්ගයකි. ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව සහ ශ්‍රීලංකාවේ පමණක් දැක ගත හැකි ගොරකා ඖශදීය වශයෙන්ද ඉතා වැදගත් වේ. තවද හොරකා මේදය දහනය කර බර අඩු කරන නිෂ්පාධන රාශියක් සාදා ගැනීම සදහා යොදා […]

Continue Reading

ඔබගේ ඇස් පෙනීම දියුණු කරන ආහාර වර්ග 6ක්

බොහෝ දෙනාගේ වැරදි සහ නුසුදුසු ආහාර රටාවන් නිසා ඇස් පෙනීම ක්‍රමයෙන් දුර්වල විය හැක. බොහෝ දෙනෙකුට වයස අවුරුදු 40 පමණ වන විට පෙනීම කෙමෙන් කෙමෙන් දුර්වල තත්වයට පත්වේ. එවිට බොහෝ දෙනා පෙනීම යථා තත්වයට පත් කර ගැනීම සදහා ඇස් කණ්නාඩි භාවිතා කරනු ලබයි. නමුත් අද අප ඔබට පෙන්වන ආහාර ගැනීම මගින් ඔබේ පෙනුම වැඩි දියුනු […]

Continue Reading