ලොව ලස්සනම මංගල ඇදුම් 40

ලස්සන විවහ මංගල්‍යක් විවහ දිවියට අවතීර්ණ වන කාගේත් පැතුම වේ. විවහය බොහෝ දෙනා ඉතා උත්සවශ්‍රියෙන් පවත් වනු ලබයි. විව්ධ රටවල් වල විවිධ විවහ සංස්කෘතීන් සහ එම රටට හෝ සංස්කෘතීයට ආවේනික වූ විවහ ඇදුම්ද පවතී. මෙම සංස්කෘතීන් වල සහ විවහ ඇදුම් වල සුවිශේෂත්වය වන්නේ මෙම ඇදුම් එම රටට පමණක් ආවේනික එම රටේදී පමණක් දැකගත හැකි වන […]

Continue Reading

ඔබව ලස්සන සහ ඔබේ සම පැහැපත් කරන ආහාර වර්ග 6ක්

ලස්සන සහ පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීම අප කවුරුත් ආශා කරන දෙයකි. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් ලස්සන සහ පැහැපත් සමක් ලබා ගැනීම සදහා නොයෙකුත් දේවල් කරති. බොහෝ විට කෘතීමව සකස් කළ අලේපන සහ ප්‍රමිතියෙන් තොර රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය මේ සදහා යොදා ගනු ලැබේ නමුත් මෙවැනි දේවල් වලින් නිසි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම ඉතා අපහසු කටයුත්තකි. තවද මෙම කෘතීම අලේපන සහ […]

Continue Reading