දන්තාලේප වල ඇති රතු,කොළ,නිල්,කළු වර්ණකේත මගින් දන්තාලේපය පිළිබද කියවෙන සැගවුනු ‍දේවල්

නිරෝගී මුඛ සෞඛ්‍යක් සදහා දවසට දෙවරක්වත් දත් මැදීම සිදු කළ යුතුය. මෙහිදී ඔබ භාවිතා කරන ටූත් පේස්ට් එක නැති නම් දන්තාලේපය පිලිබද සැළකිලිමත් වීම වැදගත් වේ. මන්ද දන්තාලේප වල පිටුපස ඇති වර්ණකේත (රතු,කළු,කොළ,නිල්) මගින් ඔබ භාවිතා කරන දන්තාලේපය කෙබදු එකක් දැයි ඔබටම බලා ගත හැක. අද ලිපියෙන් අප ඔබට විස්තර කරන්නේ දන්තාලේප ටියුබ් එකේ පිටුපස […]

Continue Reading