2020 වර්ශයේ ලොව ලස්සනම කාන්තාවන් 30

Beauty World

ලස්සන වීම සදහා විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් වැඩි උනන්දුවක් දක්වන අතර කාන්තාවන්ගේ ලස්සන තේරීම සදහාම විශේෂ වූ තරගාවලි ලොව පුරා නිරන්තරයෙන්ම පවත්වනු ලබයි. මෙම තරගාවලීන් සදහා ලෝකයේ සියළුම රටවලින් අති සුන්දර කාන්තාවන් ඉදිරිපත් වන අතර තරගාවලි ජයග්‍රාහකයන් ලොව පුරා ජනප්‍රියත්වයට පත්වන අතර බොහෝ විට ඔවුන් නිරූපණ ශිල්පයේ හෝ සිනමා කර්මාන්තයේ ඉහළටම ගමන් කරනු ලබයි.

අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ 2020 වර්ශයේ ලොව ලස්සනම කාන්තාවන් 30 දෙනාගේ චයරූප එකතුවකි. වර්ථමාන තත්වයත් සමග ලොව ලස්සනම කාන්තාව තේරීමේ තරගය පැවැත්වීමට නොහැකි වූ අතර අප ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ ලොව ප්‍රධානපෙලේ සමාජ සගරාවක් වන ස්ටයිල් ක්‍රේසි සගරාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2020 වර්ශයේ ලොව ලස්සනම කාන්තාවන් 30 දෙනාගේ චායාරූප එකතුවකි.

1. බෙලා හඩිඩි

 

2. දීපිකා පදකෝන්

 

3. ස්කාර්ලට් ජොහැන්සන්

 

4. ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා ඩැඩාරියෝ

 

5. ඇලිසන් විලියම්ස්

 

6. ඇනී හේත්වේ

 

7. බ්ලේක් ලිව්ලි

 

8. ඇන්ජලීනා ජොලී

 

9. බියොන්සේ

 

10. ප්‍රියන්කා චොප්‍රා

 

11. ගැල් ගැඩොට්

 

12. එමා වොට්සන්

 

13. කේට් ඩෙනින්ග්ස්

 

14. එමිලි රට්කොව්ස්කි

 

15. ලානා ඩෙල් රේ

 

16. මිලා කූනිස්

 

17. ඇනස්ටාශියා ලුපෝවා

18. නීනා ඩොබ්‍රෙව්

 

19. කීරා ග්නයිට්ලි

 

20. මිරැන්ඩා කේර්

 

21. කේට් බ්ලන්චෙට්

 

22. ජෙනිෆර් ලොව්‍රරන්ස්

 

23. මේරියන් කොටිලර්ඩ්

 

24. අමන්ඩා සෙය්ෆ්‍රයිඩ්

 

25. අඩ්‍රියානා ලීමා

 

26. ටේලර් හිල්

 

27. ක්‍රිස්ටින් ස්ටුවර්ඩ්

 

28. නටාලියා පොර්ට්මන්

 

29. නසානියා බොනිආඩි

 

30. එමා ස්ටෝන්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *