අද දින උපන්දිනය සමරන හදරැදි ගායක චන්දන ලියනාඅරච්චිගේ චායාරූප 20ක්

Celebrity

මීට දශක එකහාමාරකට පමණ පෙර ලංකාවේ සිටි අතිශය ජනප්‍රියතම ගායකයා ලෙස හදරැදි ගායක චන්දන ලියනාඅරච්චි මහතා අවිවාදයෙන් හැදින්විය හැකිය. ඔහු තමන් ගායන කල ප්‍රථම සින්දුවෙන්ම ජනතා ආකර්ශනය දිනා ගැනීමට හැකිවූ අසහාය ගායකයකු ලෙස හැදින්විය හැකිය. එපමනක් නොව මීට දශක එකහාමාරකට පෙර ලංකාවේ තරුණියන්ගේ සිහින කුමරා ලෙසද චන්දන මහතා නම්දරා සිටියහ. කොතරම් වයසට ගියත් එතුමා තවමත් සිය තරුණ පෙනුම එක ලෙස පවත්වා ගෙන වයිම් තිබේ. අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ අද දින උපන්දිනය සමරන ආදරනීය ගායක චන්දන ලිය ආරච්චි මහතාගේ චායාරූප 20ක එකතුවකි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *