ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී තීක්ශණ අනුරාධගේ පවුලේ චායාරූප 25 ක්

Celebrity

ගායන ශිල්පියෙකු ලෙස ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්වූ අයෙකු ලෙසින් තීක්ශණ අනුරාධ හැදින්විය හැක. ඔහුගේ ගීත කිහිපයක්ම ජනතාව අතර ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්විය. ඉතින් තීක්ශණ අනුරාධව නම් ඔබ නිතරම පාහේ රූපවාහිනියෙන් දකිනවා. එහෙත් ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප නම් නිතරම දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පවුලේ චායාරූප පෙලක් පහතින් වේ.

ගායන ශිල්පියෙකු ලෙස මෙන්ම නිහතමානී චරිතයක් ලෙසින්ද ජනප්‍රියත්වයක් දිනා සිටින තීක්ශණ අනුරාධගේ සොදුරු කැදැල්ලේ චායාරූප 25 ක් මෙසේයි.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *