සන්ගීතේ ටෙලි නාට්‍යයේ නලු නිලියන්ගේ ඉස්සර ස්වරූපය දැක්වෙන චායාරූප 40 ක්

Celebrity

සන්ගීතේ කියන්නේ කෙටි කලකින් ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් දිනාගන්නට සමත්වූ ටෙලි නාට්‍යයකි. සන්ගීතය පදනම් කරගත් තාරුණ්‍යයේ කතාවක් දැක්වෙන සන්ගීතය ටෙලි නාට්‍යයේ බොහෝ චරිත ප්‍රමාණයක් නවකයින් රග දැක්වීම නිසාවෙන් ප්‍රේක්ශකයින්ගේ අවධානය මෙම ටෙලි නාට්‍යයට තවත් හිමිව ඇත. ඉතින් ඔවුන්ගේ ඉස්සර හා දැන් ස්වරූපය දැක්වෙන චායාරූප පහත දැක්වේ.

ඔබට ලේසියෙන් දැක්ගන්නට නොලැබෙන චායාරූප පෙලක් තමයි මේ. සන්ගීතේ ටෙලි නාට්‍යයේ නවක රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන් ඉස්සර සිටි ආකාරය මෙමගින් දැක්වේ. සන්ගීතේ ටෙලි නාට්‍යයේ නලු නිලියන්ගේ ඉස්සර හා දැන් ස්වරූපය දැක්වෙන චායාරූප 40 ක් පහතින් වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *