ලන්කාවේ ලස්සනම නිලියන් 40 දෙනාගේ චායාරූප

Celebrity

අප මහන්සි වී සිටින විට මෙන්ම අපගේ පාලුව කාන්සිය මකාගන්නට ටෙලි නාට්‍යය හා චිත්‍රපට නරඹනවා. ඉතින් මේවායේ රන්ගනයේ යෙදෙන නලු නිලියන් හට අප කාගේත් වැඩි අවධානයක් යොමුවෙනවා. මේ අතරිනුත් රන්ගන ශිල්පීන් ගැන වඩාත් කතාබහට ලක්වෙනවා. ඉතින් අද අපි ගෙන එන්නට යන්නේ ඔබ ප්‍රියකරන , ඉහල රූ සපුවක් හිමි නිලියන් පෙලකගේ චායාරූප වේ.

ඔබ ප්‍රියකරන රන්ගන ශිල්පිනියන්ද මේ අතර ඉන්නට පුලුවන්. ලන්කාවේ ලස්සනම රන්ගන ශිල්පිනියන් අතරින් ඉදිරියෙන් සිටින රන්ගන ශිල්පිනියන් 40 දෙනෙකුගේ චායාරූප පහතින් වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *