දිනක්ශිගේ හා ශනුද්‍රිගේ කුඩා කල චායාරූප 30 ක්

Celebrity

දිනක්ශි හා ශනුද්‍රි කියන්නේ ලන්කාවේ ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට සමත්ව සිටින රන්ගන ශිල්පිනියන් දෙදෙනෙකි. ලාබාල වයසේදීම ඔවුන් රන්ගනයට පිවිසෙන්නට සමත්විය. අද වන විට වඩාත් කතාබහට ලක්වන යොවුන් රන්ගන ශිල්පිනියන් බවට පත්වන්නට ඔවුන් සමත්ව ඇත. ඉතින් අද අප ඔබට ගෙන එන්නේ ඔවුන්ගේ කුඩා කල චායාරූප පෙලකි. ඔවුන්ගේ දැන් චායාරූප නම් ඔබ නිතරම දුටුවත් , ඔවුන්ගේ කුඩා කල චායාරූප නම් දැක නැතුව ඇති. ජනප්‍රිය රනගන ශිල්පිනියන් වන දිනක්ශි හා ශනුද්‍රිගේ කුඩා කල චායාරූප 30 ක් පහතින් වේ.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *