ජනප්‍රිය නිලි අනර්කලී ආකර්ශා ඇමරිකාවේ ගෙවන ජීවිතය දැක්වෙන චායාරූප 30 ක්

Celebrity

ඉතාම ලාබාල වයසේදීම සිනමා නිලියක් බවට පත්වෙමින් ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකරගන්නට රන්ගන ශිල්පිනී අනර්කලී ආකර්ශා සමත්විය. සිනමා පට රැසකට සිය රන්ගනයෙන් දායකත්වය දක්වන්නට අනර්කලී සමත්වූ අතර , ඇයගේ දක්ශ රන්ගනයත් , සුරූපී පෙනුමත් ඉහල ජනප්‍රියත්වයට හේතු විය. මේ වන විට ඇමරිකාවේ ජීවත්වන ඇයගේ චායාරූප පෙලක් පහතින් වේ.

ඇය ඇමරිකාවේ ජීවත්වීම හේතුවෙන් ඇයගේ රන්ගනයන් නම් අපට නිතර දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඇමරිකාවේ ජීවත්වන ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පිනී අනර්කලී ආකර්ශා එහි ගෙවන ජීවිතය දැක්වෙන චායාරූප 30 ක් මෙසේයි.

 

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *