පේශල හා පූර්ණිකාගේ පවුලේ චායාරූප 20 ක්

පේශල කියන්නේ වාදන ශිල්පියෙක් මෙන්ම ගායන ශිල්පියෙකි. පසුව වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නෙකු ලෙසද ජනප්‍රියතාවයක් හිමිකරගන්නට සමත්වූ අයෙකු ලෙස පේශල හැදින්විය හැක. ඉතින් ඔහු අතිනත ගෙන සිටින්නේ පූර්ණිකා සමගිනි. අද අප ඔබට ගෙන එන්නට යන්නේ ඔවුන්ගේ පවුලේ චායාරූප පෙලකි. පේශල හා පූර්ණිකාගේ පවුලේ චායාරූප 20 ක් පහතින් දැක්වේ.   #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 […]

Continue Reading

පොඩි ලමයි කල හිනායන වැඩ ටිකක් පෙන්වන චායාරූප 20 ක්

පොඩි ලමයි කියන්නේ හරි හැටි තේරුමක් නැති අයයි. ඉතින් මේ කුඩා ලමයින් තේරුමක් නැති කමට සමහර වෙලාවට කරන්නේ වෙනස්ම වැඩ. දග වැඩ කරන්නත් පොඩි ලමයි ගොඩක් කැමතිනේ. ඉතින් අද අපි ගෙන එන්නට යන්නේ කුඩා ලමයින් කල විනෝදාත්මක වැඩ ටිකක් දැක්වෙන චායාරූප පෙලකි. පහතින් එම චායාරූප දැක්වේ. මේ චායාරූප පෙල ඔබව සිනහ ගන්වන්නට සමත් මෙන්ම ආදරණීය […]

Continue Reading