මිනිසුන් නිර්මාණාත්මකව හිතල කරපු වැඩ ටිකක් පෙන්වන විහිලු සහගත ජායාරූප 40ක්

වර්ථමානයේ උද්ගතවී ඇති  තත්වයත් සමග බොහෝ පිරිසක් තම නිවාස වලට වී තම රාජකාරි කටයුතු කරනු ලැබේ. බොහෝ පිරිස් නිදහසේ නිවාස වල සිටීම නිසාවෙන්ම අලුතෙන් බිහි වූ නිර්මාණ ලොවපුරා කොතෙකු තිබේ. නව නිර්මාණ රාශියක් මේ වන විට ලොව පුරා බිහිවෙමින් පවතී. කෙසේ නමුත් අද අප ඔබට පෙන්වන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී මිනිසුන් විවිධ අවස්ථාවන් හී භාවිතා කළ හාස්‍යජනක […]

Continue Reading