ලෝක ප්‍රසිද්ධ හොලිවුඩ් නලු නිලියන්ගේ එදා සහ අද ස්වරූපය පෙන්වන චායාරූප 25 ක්

ලෝකයේ ප්‍රධානතම චිත්‍රපට කර්මාන්තයට හිමිකම් කියනු ලබන්නේ හොළිවුඩයයි. ලෝකයේ බිහිවන ජනප්‍රියතම සහ ආදායම් වාර්ථා වැඩිපුරම පිහිටවන සිනමාපටද ප්‍රධානව නිෂ්පාධනය වන්නේ හොළිවුඩය මගිනි. ලෝකයේ සිටින බොහෝ හොළිවුඩ් නළු නිළියන් එක් චිත්‍රපටයක් සදහා විශාල මුදලක් අය කරන අතර බොහෝ හොළිවුඩ් තරු චිත්‍රපට නිෂ්පාධකයන්ද වේ. කෙසේ නමුත් අතීතයේ සිටි බොහෝ ප්‍රසිද්ධ නළු නිළියන් මේ වන විට අප අතරින් […]

Continue Reading