ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රීලාංකික නිළියන් මේකප් ඇතිව සහ මේකප් නොමැතිව ගත් චායාරූප 21ක්

Celebrity

ලංකාවේ සිනමා කළාව ලෝකයට සාපේක්ෂව ගත් කළ ඉතා පහළ මට්ටමක පැවතුනද ශ්‍රීලංකවේ සිනමාවෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් සමහර නිළියන් මේ වන විට බොලිවුඩයේ චිත්‍රපට වලට දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබේ. සමහර නිළියන් තෙළුගු, මළයාලම් සහ දමිල චිත්‍රපට වලටද තම දායකත්වය ලබා දෙනු ලැබේ.

මේකප් නොමැති විට බොහෝ ලාංකික නිලියන්ගේ පෙනුව නැතිනම් ස්වරූපය හාත් පසින්ම වෙනස් වේ. සමහර විට ඔවුන් මේකප් නොමැතිව සිටින විට ඔබට අදුර ගැනීමට පවා අපහසු වීමට පුළුවන නමුත් ඉතාමත් සුළු නිලියන් පිරිසකගේ පෙනුම මේකප් නොමැති විටද ඉතා සුන්දර වේ. මේ ලිපිය බැලීමෙන් මේකප් නොමැති විට ස්වභාවික සුන්දරත්වය ඇත්තේ කුමන නිලියගේදැයි ඔබට වටහා ගත හැකි වේ. පහත ඇත්තේ ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රීලාංකික නිළියන් මේකප් ඇතිව සහ මේකප් නොමැතිව ගත් චායාරූප 21කි.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *